Spirometri

Läkarundersökningar
Hälsokontroller
 
Lagstadgade krav på lungfunktionsundersökning
Asbest
Spirometri vart tredje år
Kvarts 
Spirometri vart tredje år
Syntetiska oorganiska fibrer
Spirometri vart tredje år
Härdplaster
Spirometri vart annat år (+ inom 1/2 år)
Dykeriarbete
Spirometri vart annat till vart femte år beroende på ålder
Rök- och kemdykning
Spirometri bör göras varje till vart femte år beroende på ålder eftersom tjänstbarhetsintyget intygar att brandmannen är "fullt frisk".