RULA – Rapid Upper Limb Assessment

Beskrivning

RULA, publicerad 1993, fokuserar på övre extremiteter och nacke/skuldra vid sittande eller stående arbete. Den är lätt att använda och man kan relativt snabbt screena en stor grupp.

RULA ger en ögonblicksbild. Bedömning utgår från att det aktuella arbetet studeras noga innan val av arbetsmoment görs. Valet av arbetsmoment för bedömning kan baseras på: det moment som är mest frekvent eller hålls längst, det moment som verkar värst, om till exempel arbetscykeln är lång eller olika arbetsmoment/ställningar intas kan man behöva göra flera bedömningar, varvid hänsyn till tiden för olika exponeringar kan tas med i bedömningen.

I RULA väljer man att bedöma en eller båda armarna. Höger och vänster sida måste bedömas separat, det finns inget sätt att kombinera dessa. Bedöms båda armarna används den sidan som gav högst poäng i beräkningarna av arbetsmomentet för att värdera risken.

Om slutresultatet visar på att risknivån är för hög behövs ofta ytterligare undersökning av situationen. Eftersom det är en ögonblicksbild och metoden inte tar hänsyn till momentets duration under arbetsdagen måste sådana bedömningar läggas till.

Anmärkningar

RULA går inte att använda för att utvärdera ev. ökad risk på grund av ökad repetitivitet mellan två mätningar.

Utrustning

Stoppur, till RULA rekommenderas också att använda våg, dynamometer för att mäta kraft och/eller en greppmätare.

Länk

Software finns på nätet: http://www.rula.co.uk/. Dock bör sådana användas med försiktighet, det förekommer felaktigheter i dessa, så kontrollera noga med originalartikeln. En nackdel med sådana program är att det inte är tydligt vilka kroppsdelar som är värst exponerade och där en preventiv insats skulle kunna ge bäst effekt utan enbart slutpoängen redovisas. En fördel är å andra sidan, är att det går snabbt att undersöka hur den slutgiltiga risknivån påverkas beroende av vilka olika exponeringsvärden som läggs in. Vilket är användbart för att testa hur förändring av arbetsmoment påverkar slutresultatet. Formulär: http://ergo.human.cornell.edu/Pub/AHquest/RULAworksheet.pdf

Det finns för närvarande inte någon bra manual för hur man fyller i RULA. Den som ergo- plus lagt ut har några missar vad gäller sittande arbete. Tekniken är dock densamma som för REBA. Om man behöver en introduktion kan man därför med fördel följa denna länk: http://ergo-plus.com/reba-assessment-tool-guide/

Referenser

McAtamney L, Nigel Corlett E. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Appl Ergon. April 1993;24(2):91–9

McAtamney L, Corlett N. Rapid Upper Limb Assessment (RULA). In: Stanton N et al, editors Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods. Boca Raton: CRC Press LLC; 2005. s 60–71.