REBA – Rapid Entire Body Assessment

Beskrivning

REBA, publicerad 2000, är en uppföljare till RULA vilket gör att bedömningsprotokollen är snarlika. Metoden togs fram för att vara en snabb och lätthanterlig observationsmetod för postural analys av helkroppsaktiviteter inom sjukvård och andra branscher med manuell hantering.

Metoden syftar till att vara känslig för muskuloskeletala risker i olika arbetssituationer. REBA värderar muskelaktivitet orsakad av statiska eller dynamiska krav samt av snabbt ändrade eller instabila kroppsställningar. REBA tar även hänsyn till greppmöjlighet/manövrering vid manuell hantering, också då det inte görs med händerna, t.ex. om man fixerar en patient med sin egen kropp.

REBA ger ögonblicksbilder. Bedömning utgår från att det aktuella arbetet studeras noga innan val av arbetsmoment görs. Valet av arbetsmoment för bedömning kan baseras på: det moment som är mest frekvent eller hålls längst, eller det moment som verkar värst. Om till exempel arbetscykeln är lång eller olika arbetsmoment/ställningar intas kan man behöva göra flera bedömningar, varvid hänsyn till tiden för olika exponeringar kan tas med i bedömningen.

I REBA väljer man att bedöma en eller båda armarna (benen bedöms tillsammans). Höger och vänster sida måste bedömas separat, det finns inget sätt att kombinera dessa. Bedöms båda armarna används den sidan som gav högst poäng i beräkningarna av arbetsmomentet för att värdera risken.

Om slutresultatet visar på att risknivån är för hög behövs ofta ytterligare undersökning av situationen. Eftersom det är en ögonblicksbild och metoden inte tar hänsyn till momentets duration under arbetsdagen måste sådana bedömningar läggas till.

Anmärkningar

Det har påståtts att REBA kan ge lite hög riskvärdering. Det kan eventuellt bero på att det är en ögonblicksbild i värsta läget och utan hänsyn till duration.

Utrustning

Stoppur.

Länkar

Det finns software för REBA på internet. Dock bör sådana användas med försiktighet, det förekommer felaktigheter i en del av dessa, så kontrollera noga mot originalartikeln. En nackdel med sådana program är att det inte är tydligt vilka kroppsdelar som är värst exponerade och där en preventiv insats skulle kunna ge bäst effekt utan enbart slutpoängen redovisas. En fördel är å andra sidan, är att det går snabbt att undersöka hur den slutgiltiga risknivån påverkas beroende av vilka olika exponeringsvärden som läggs in. Vilket är användbart för att testa hur förändring av arbetsmoment påverkar slutresultatet. Formulär: http://personal.health.usf.edu/tbernard/HollowHills/REBA.pdf 
Manual: http://ergo-plus.com/reba-assessment-tool-guide/

Referenser

Hignett S, McAtamney L. Rapid Entire Body Assessment (REBA). Appl Ergon. 03 April 2000;31(2):201–5. McAtamney L, Hignett S. Rapid Entire Body Assessment. In: Stanton N et al, editors. Human Factors and Ergonomics Methods. Boca Raton: CRC Press LLC; 2005. s 71–83