Praktisk guide för belastningsergonomisk riskbedömning

År: 
2013 till 2014

Kontaktperson: Peter Palm

Bakgrund

Det finns ett flertal metoder för belastningsergonomisk riskbedömning av arbetsmoment (Takala et al 2010). Men ergonomer inom företagshälsovården använder dessa i låg grad. Främsta anledningen till att metoderna inte används är att de saknar kunskap om dem (ref Eliasson, Opublicerat data).

Syftet med projektet var att skapa en praktisk guide för ergonomer inom företagshälsovården som samlar metoder som lämpar sig för praktiker inom företagshälsovården. Guiden ska utifrån den typ av arbetsmoment som ska bedömas vara en vägledning vid val av metod. Guiden kan användas som kursmaterial vid utbildningar vid belastningsergonomisk riskbedömning.

PROJEKTGRUPP

Peter Palm Arbets- och miljömedicin Uppsala, Projektledare

Kristina Eliasson, Sensia Företagshälsovård, KTH Ergonomiavdelningen

Per Lindberg, Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle

Göran Hägg, Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle

Rapport

Peter Palm, Kristina Eliasson, Per Lindberg, Göran M Hägg. Belastningsergonomisk riskbedömning -Vägledning och metoder. nr1/2014