OCRA – Occupational repetitive actions

Beskrivning

Metoden är utvecklad i Italien under 1990-talet, den beskrevs första gången i litteraturen 1996. OCRA metoden bedömer riskerna för besvär i övre extremiteterna då arbetet är repetitivt och cykliskt. OCRA är tänkt att användas av ergonomer och andra specialister inom arbetsmiljöområdet. Metoden är validitetstestad och referensdata från flera olika undersökningar finns publicerade.

Metoden finns i tre varianter, OCRA index, OCRA checklist och OCRA minichecklist. OCRA index var den första metoden som utvecklades och är relativt komplicerad och djuplodande. Den är tänkt att användas vid nybyggnad eller ombyggnad av en arbetsplats.

OCRA checklist är enklare att tillämpa och rekommenderas som initial riskbedömningsmetod för repetitiva arbetsmoment innan bedömaren eventuellt går vidare med OCRA index. OCRA checklist påminner om metoder som till exempel HARM och ART. Det unika med OCRA- metoderna är att de inkluderar tid för återhämtning i bedömningen.

Minichecklistan är det verktyg som utvecklas senast och är ännu enklare att använda än OCRA Checklist, dock med mindre precision som följd.

Riskpoängen för exponeringen klassificeras utifrån färgerna grön, gul, ljus röd, mörk röd eller lila. Varje exponeringsnivå relateras till en förmodad risknivå i procent, gällande risken att utveckla arbetsrelaterade belastningsbesvär. OCRA indexet är själva risknivån av arbetet och det kan jämföras med grön, gul, röd risknivå.

Anmärkningar

Svensk översättning saknas, men en översättning av OCRA Checklist är under uppbyggnad. OCRA innefattar inte förvärrande psykosociala faktorer.

Utrustning

Till OCRA index rekommenderas videokamera, för att bedömaren ska kunna se filmen i slowmotion. För båda metoderna finns också mjukvara för analys. Stoppur, Borg CR-10 skala är också användbart.

Länkar

Mjukvara OCRA:
http://www.epmresearch.org/index.php?fl=2&op=mcs&id_cont=837&idm=837&moi=837

Information om OCRA checklist:
http://www.epmresearch.org/index.php?fl=2&op=mcs&id_cont=903&idm=903

Information om OCRA Index:
http://www.epmresearch.org/index.php?fl=2&op=mcs&id_cont=912&idm=912

Referenser

Occhipinti E. OCRA: a concise index for the assessment of exposure to repetitive movements of the upper limbs. Ergonomics. 1998;41(9):1290-311

Occhipiniti E, Colombini D. The Occupational Repetitive Action (OCRA) Methods: OCRA Index and OCRA Checklist. In: Stanton N et al, editors Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods. Boca Raton: CRC Press LLC; 2005. Pp. 145–62.

Occhipinti E, Colombini D. Updating reference values and predictive models of the OCRA method in the risk assessment of work-related musculoskeletal disorders of the upper limbs. Ergonomics. November 2007;50(11):1727–39.