Presentationer Höstmöte

2018-11-15

 

Onsdag 14/11

Konferenscentrum  Hubben

Dag Hammarskjölds väg 38

09.15-09.30

Introduktion - Gun Johansson, Martin Tondel och Magnus  Svartengren

 

Plenarföreläsare

Framtidens behov inom Arbets- och miljömedicinsk forskning

Moderator
Magnus Svartengren och
Gun Johansson

09.30-10.00

AFA Försäkring - inkl utdelning av postdocstipendium Susanna Stymne Airey

 

10.00-10.20

Forte - Thomas Jacobsson

 

10.20-10.40

Mistra - Christopher Folkeson Welch

 

10.40-11.00

Mynak - Myndigheten för arbetsmiljökunskap Annika Hed Ekman

 

11.10-12.10

Vetenskapliga presentationer Risker och prevention

Realtidsdata som kvalitetsförbättring av värmevarnings- system - Christofer Åström

Associations between serum levels of perfluoroalkyl substances (PFASs) and serum lipid levels over 10-years in a prospective cohort study- Linda Dunder

Vägen framåt vad gäller vibrationsskador - Ett fruktbart samarbete mellan AMM-klinikerna och Arbetsmiljöverket Catarina Nordander

Moderator
Hans Pettersson
och
Therese Hellman

13.10-14.20

Vetenskapliga presentationer Belastningsergonomi

The reliability and validity of six observational methods for manual and repetitive work - Kristina Eliasson

Biomechanical risk factors for surgically treated ulnar ner- ve entrapment in a cohort of Swedish male construction workers - Jennie Jackson

Is whole day measurement of arm elevation with acceler- ometers an option when performing risk assessments at work? - Peter Palm

Moderator
Marika Drijovska
och
Teresia Nyman

14.50-16.10 Vetenskapliga presentationer
Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utvärdering av en intervention för att minska organisatoriska och sociala belastningar inom en kommun i Stockholms län - Emma Cedstrand

Planning and designing flexible office work environements - Linda Rolfö

Upplevd produktivitet vid övergång från cellkontor till flexkontor - Maria Öhrn

Development of organizational and psychosocial work factors across industries with different gender composition in Sweden, 2003-2013. - Sara Cerdas

Moderator
Markus Wikborg
och
Robert Wålinder

 

 

Torsdag 15/11

Konferenscentrum  Hubben

Dag Hammarskjölds väg 38

Plenarföreläsare

Multipla exponeringar en anledning till tvärprofessionell samverkan ? Hur designa studier, samla in och statistiskt analysera data?

Moderator
Martin Tondel
och
Peter Palm

08.30-09.10

Hur hanterar vi multipla exponeringar - Liisa Byberg

 

09.10-09.30

Buller och luftföroreningar - ett exempel i miljön
Jenny Selander
 

09.30-09.50

Fysisk belastning och psykosocial belastning - ett
exempel i arbetslivet - Svend Erik Mathiassen

 

09.50-10.00
Hur gör vi framtidens smarta studier?
Sammanfattande diskussion
 
10.20-11.20 Vetenskapliga presentationer
Metaller, luftvägar och allergi

An Interdisciplinary Approach to Evaluate the Toxicity of Metal Oxide Nanoparticles in Human Monocytes and Plasma – a Pilot Study. - Maria Assenhöj

Quality and learning aspects of the first 9000 spirometries of the LifeGene study - Mikaela Qvarfordt

Levels of horse allergen Equ c 4 in dander and saliva from ten horse breeds - Susanne Victor

Moderator
Monica Lind
och
Anna Rask-Andersen

11.25-12.45

Vetenskapliga presentationer
Hur vi håller oss friska

Association between occupational exposures and
gestational hypertension, preelampsia and gestational
diabetes in Sweden, 1994-2012. - Claudia Lissåker

Procurement and implementation processes for Occupational
Health Services in Sweden - Sofia Åström Paulsson

Hur påverkar arbetsmarknadsanknytning hälsa bland
arbets-, flykting-, och anhörigmigranter? En longitudinell
studie i ett varierande invandringspanorama med en
svenskfödd referenspopulation.
Maria Brendler-Lindqvist

Health economic assessment of a scenario of increased
bicycling – comparing costs from the health care sector
perspective - Hedi Katre Kriit

Moderator
Pia Rehfisch
och
Anita Gidlöf Gunnarsson
13.40-14.00 Vetenskaplig presentation
Nya analysmetoder

Why do men and women differ in atherosclerotic cardiovascular
disease? What we have learnt from proteomics
Liam J Ward

Moderator
Magnus Svartengren
och
Lisbeth Slunga Järvholm
14.00-15.00

Riktlinjer för författarskap - en presentation av Codex
Inkl diskussion 15 min - Stefan Eriksson

 
15.30-16.10 Open access - Publiceringslandskapet i förändring
Inkl diskussion 10 min - Christer Lagvik