NIOSH-modellen för bedömning av lyft

Beskrivning

NIOSH-modellen för bedömning av lyft är den äldsta riskbedömningsmodellen och en första version publicerades 1981. Metoden är den mest etablerade riskbedömningsmetoden för lyft. NIOSH är validitetstestad för samtidig validitet. Den reviderades 1991 till den version som nu används. Modellen är utvecklad vid det amerikanska federala forskningsinstitutet National Institute of Occupational Health and Safety.

Grunden är en ”lifting equation” som ger en högsta acceptabel vikt, Recommended Weight Limit (RWL) för ett föremål som lyfts i en given situation. Detta gränsvärde gäller generellt för alla människor, män som kvinnor. Att metoden gäller för såväl kvinnor som män gör att RWL kan uppfattas som lågt till exempel för vissa manspopulationer.

Ekvationen utgår från en ”load constant” = 23 kg, som multipliceras med ett antal ”multipliers”, faktorer som beskriver lyftsituationen och som kan anta värden mellan 0 och 1.
Eftersom multipliers kan anta högsta värdet 1 kan inte RWL = 23 kg överskridas. Detta är alltså den högsta acceptabla vikten under optimala förhållanden.
RWL = 0 innebär att ett lyft över huvud taget inte är acceptabelt. Multiplikatorerna avser det lyfta föremålets höjd över golvet/marken, avstånd från kroppen, förflyttad sträcka i höjdled, asymmetri i lyftet, lyftfrekvens och hur pass bra grepp man har om föremålet. Värdet på multiplikatorerna erhålls ur de tabellverk som hör till metoden. Dessa finns numer inlagda på förhand i ett excelark (se länk) som gör metoden mycket enklare att använda.

Anmärkningar

Metoden avser endast tvåhandslyft och gäller inte för bära eller skjuta/dra.

Utrustning

Våg för bedömning av hanterade vikter samt tumstock eller måttband.

Länkar

Länk till manualer och tabeller: http://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110.pdf

En online kalkylator finns också på följande länk: http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/niosh/calculating_rwl.html

NIOSH-modellen är också integrerad i biomekanikprogrammet ALBA nedladdningsbart från KTH: https://www.kth.se/sv/mth/ergonomi/framtagna-verktyg/alba/ladda-ner-alba-1.54609

Referenser

Waters T R, Putz-Anderson V, Garg A, Fine L J. Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting tasks. Ergonomics 1993; 36(7): 749-776.

Waters T R, Lu M-L, Occhipinti E. New procedure for assessing sequential manual lifting jobs using the revised NIOSH lifting equation. Ergonomics 2007; 50(11) 1761-1770.