Nätverk

På arbets- och miljömedicin i region Uppsala,
Gävleborg och landstinget Dalarna anordnas
regelbundet yrkesnätverksträffar för verksamma inom arbetsmiljöområdet. Träffarna är ett forum för olika yrkesgrupper att träffas och dela erfarenheter, knyta kontakter och ta del av relevant forskning och utveckling som bedrivs inom akademin generellt och vid de arbets- och miljömedicinska enheterna specifikt.

Klicka på länkarna till höger för att komma till respektive nätverk, med information om kommande träffar och kontaktpersoner.