Luftföroreningar

Kontaktperson AMM Uppsala
Frågor om luftföroreningar, gränsvärden och metoder för mätning besvaras av våra yrkeshygieniker:
Mätningar av luftföroreningar
Arbetsgivare är skyldiga att utreda förekomsten av luftföroreningar om det finns misstanke om att föroreningar förekommer på en arbetsplats. Detta regleras i Arbetsmiljöverkets författningssamling 2005:17 (Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar).
 
Företagshälsovården ska ha kompetens att genomföra sådana utredningar.
 
Gränsvärden för olika luftföroreningar finns presenterade i gränsvärdeslistan i AFS 2005:17 (Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar).
 
Metoder för att mäta de ämnena som finns på gränsvärdeslistan finns presenterade i ”Principer och metoder för provtagning och analys av ämnen på listan över hygieniska gränsvärden. Arbete och hälsa 2000:23.
 
Miljömätningsinstrument finns att hyra från instrumentpoolen på Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro
 
Länkar
AFS 2005:17