KIM III - handintensivt arbete

Beskrivning

KIM III utvecklades efter de andra KIM metoderna med syfte att utveckla en liknande metod som bedömer handintensivt arbete. Senast reviderade version på engelska publicerades 2011 efter validitetstester. Det finns ännu ingen svensk översättning.

KIM III är uppbyggd på samma sätt som de andra KIM-metoderna, vilket gör att användaren känner igen sig i gränssnitt och hur metoden fungerar. Analysen baseras på att flera arbetscykler observeras. Om cykeltiden är under 60 sekunder, observeras 5-10 cykler om cykeltiden är över 60 sekunder observeras 10-15 cykler. Bedömning görs av aktivitetens duration under arbetsdagen, kraftansträngning om aktiviteten är att hålla eller rörlig, greppbarhet hos det som hanteras, position och rörelse av hand och arm, arbetsorganisation, arbetsförhållanden och allmän kroppsställning när arbetet utförs. Risknivåerna graderas i grönt, gult, orange eller rött.

Anmärkningar

KIM tar även med synförhållanden och olika typer av grepp i bedömningen.

Utrustning

Länk till manual KIM 3 via Arbetsmiljöverket https://www.av.se/globalassets/filer/checklistor/riskbedomning-repetitivt-arbete-kim-3-manual-checklista.pdf

Länk till formulär KIM3 via Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/globalassets/filer/checklistor/riskbedomning-repetitivt-arbete-kim-3-checklista.pdf

Referens

Klußmann A, Gebhardt H, Rieger M, Liebers F, Steinberg U. Evaluation of objectivity, reliability and criterion validity of the Key Indicator Method for Manual Handling Operations (KIM-MHO), draft 2007. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;41(0):3997–4003.