KIM II – Skjuta/dra

Beskrivning

KIM II används för bedömning av arbete som involverar moment med att skjuta och dra. Om arbetsställning eller vikt av det som ska bedömas varieras mycket, ska ett medelvärde bedömas. Innebär arbetet stor variation ska separata bedömningar göras. Bedömningar kan läggas mellan två steg till exempel kan en 3:a väljas istället för 2 eller 4 som tabellen i formuläret visar.

Proceduren är densamma som övriga KIM-metoder. I fösta steget bedöms tidspoängen beroende av distans som bördan flyttas (över eller under 5 meter). I steg 2 bestäms massans vikt och vilken typ av transport/förflyttningsmedel som används. Om arbetet innebär skjutande av börda bedöms kroppsställningen. Rörelsehastighet och arbetsställning bedöms också liksom förvärrande faktorer under rubriken arbetsförhållande. I steg 3 beräknas riskpoängen. Risknivåerna graderas i grönt, gult, orange eller rött.

Utrustning

Eventuell dynamometer/våg för bedömning av hanterade vikter och skjuta/dra kraft.

Länk

Länk till KIM II (ADI 668) via arbetsmiljöverkets hemsida:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/bedom-risker-vid-manuell-hantering---skjutadra-adi668-broschyr/?hl=KIM 

Referenser KIM I och II

Steinberg U. New tools in Germany: development and appliance of the first two KIM (”lifting, holding and carrying” and ”pulling and pushing”) and practical use of these methods. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;41(0):3990–6.

Steinberg U, Liebers F, Klußmann A, Gebhardt H, Latza U. ”Does KIM what she promises to do?” Jos Verbeek and P. Paul F.M. Kuijer. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):251–2.

Verbeek J, Kuijer PPFM. Does KIM what she promises to do? Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):249–50.