KIM I – Lyfta/bära

Beskrivning

KIM I är utformad för bedömning av arbetsmoment som innebär att lyfta, hålla och/eller bära. Metoden bedömer den manuella hanteringen under en arbetsdag. Om arbetsställning eller vikt av det som ska bedömas varieras mycket, ska ett medelvärde bedömas. Innebär arbetet stor variation ska separata bedömningar göras. Bedömningar kan läggas mellan två steg till exempel kan en 3:a väljas istället för 2 eller 4 som tabellen i formuläret visar.

Proceduren i bedömningen är sådan att först bestäms om den manuella hanteringen främst innebär att lyfta/hålla, hålla eller bära laster. Detta ger en tidspoäng. Därefter bestäms lastens vikt. Vilken arbetsställning som är vanligast förekommande under arbetsuppgiften bedöms och även olika förvärrande faktorer under rubriken arbetsförhållande. Slutligen beräknas en riskpoäng. Risknivåerna graderas i grönt, gult, orange eller rött.

Anmärkningar Jämfört med NIOSH lyftekvation så kan KIM I skatta risken som lägre vid tunga lyft som förekommer sällan och skatta risken som högre om lättare lyft förekommer frekvent.

Utrustning

Eventuell dynamometer/våg för bedömning av hanterade vikter.

Länk

Länk till KIM1 (ADI 627) vid Arbetsmiljöverkets hemsida:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/bedom-risker-vid-manuell-hantering---lyftabara-adi627-broschyr/

Referenser KIM I och II

Steinberg U. New tools in Germany: development and appliance of the first two KIM (”lifting, holding and carrying” and ”pulling and pushing”) and practical use of these methods. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;41(0):3990–6.

Steinberg U, Liebers F, Klußmann A, Gebhardt H, Latza U. ”Does KIM what she promises to do?” Jos Verbeek and P. Paul F.M. Kuijer. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):251–2.

Verbeek J, Kuijer PPFM. Does KIM what she promises to do? Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):249–50.