Ergonomi

Kontaktperson: Peter Palm

Se högerspalt för länkar till metoder.

Ergonomi är en tvärvetenskap som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation. Ergonomiska insatser syftar till att optimera både hälsa, välbefinnande samt prestanda. Bra ergonomiska åtgärder innebär alltså inte bara hälsovinster utan leder även till kvalitets- och produktivitetsvinster.

Besvär från muskler, leder och skelett är bland de vanligaste orsakerna till frånvaro från arbetet.

Belastningsergonomi är en inriktning inom ergonomiområdet som omfattar hur arbetsrörelser, arbetsställningar och andra fysiska, fysikaliska, psykosociala samt organisatoriska faktorer påverkar människans muskler, leder och skelett.

Att utreda och förebygga belastningsbesvär genom att bidra med metoder för att främja god ergonomi (arbetsmiljöer) är en viktig uppgift för arbets- och miljömedicin.