Analys av stillbilder från videosekvens

Det finns flera olika program för att få stillbilder från en videofil. Ett exempel på gratisprogram är Media player classic som finns att ladda ner via följande länk (OBS! nedladdning sker på egen risk). 

http://download.cnet.com/Media-Player-Classic-Home-Cinema/3000-13632_4-199375.html 

Ta ut en enskild stillbild från en rörlig bild i Media player classic 1.7 

Öppna videofilen genom att i Media player classic välja arkiv öppna fil... 

Navigera i filmen till och tryck på paus knappen för att hitta en bra bild som ska användas som stillbild. 

Med hjälp av play/paus-knappen kan man stega framåt bildruta för bildruta. 

I arkiv menyn på Media Player Classic väljes sedan spara skärmdump, alternativt tryck snabbkommandot ALT + I.  

Välj sedan var på datorn stillbilden ska sparas samt i vilket filformat. Filformatet JPG rekommenderas eftersom det blir relativt små filer jämfört med BMP och PNG.