Vidar - video observation

Kontaktperson AMM Uppsala: Peter Palm

Användningsområde

VIDAR kan användas tillsammans med de anställda för att bedöma belastningsergonomiska och psykosociala faktorer i arbetet. Metoden kan användas vid arbetsmiljöutveckling, arbetsplatsutformning eller vid undervisning om belastningsergonomi. VIDAR kan också med fördel användas vid arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsplatsanpassning.

Beskrivning

VIDAR bygger på att man videofilmar en person med digital videokamera under arbete. Kameran kopplas sedan till en dator och där kan sedan fysiska och psykiskt påfrestande arbetssituationer identifieras genom att personalen stoppar bandet och svarar på frågor om arbetet och vilka besvär de upplever i samband med arbetet. Med hjälp av en checklista kan användaren/ergonomen bedöma situationer och hela arbetspasset enligt de belastningsergonomiska föreskrifterna (AFS 1998:1). När analysen är klar kan man skriva ut en färdig rapport med stillbilder, bedömningar (inkl. eventuella gula och röda AFS markeringar) och kommentarer från de identifierade situationerna. Rapporten lämpar sig väl som underlag vid förbättringsdiskussioner.

Styrkor

Den anställde blir delaktig i analysen vilket gör att VIDAR är ett bra pedagogiskt verktyg.

Begränsningar

Om arbetet är mycket varierat är det tidsödande att filma hela arbetet. Då kan det vara bättre att börja ställa frågor och därefter komplettera med att filma kritiska moment i arbetet.

Rätt att använda

Metoden är utvecklad av Mikael Forsman. Mer information om hur man får tag på programmet finns på hemsidan www.vidarweb.se

Referenser

M. Forsman, A. Pousette, O. Persson, A. Kjellberg, L. O. Grundell, J. Soprani, B. Bogårdh, M. Christmansson, R. Kadefors. An Easy-to-Use Participative Video-Computer Method for Ergonomic Evaluation of Complex Work. Proceedings of IEA 2003, Seoul, Korea, Vol. 1, pp. 592-595.

Forsman M, Stridqvist J, Persson O, Grundell LO, Nyström A-K, Östman, C. A video-based method for ergonomic evaluation - now with a checklist based on the Swedish ergonomic regulations. at the 38th Annual Nordic Ergonomics Society Congress, 24-27 September 2006, Hämeenlinna, Finland.
 
M. Forsman , J. Stridqvist, O. Persson. A checklist extension of VIDAR – a participative video-based method for ergonomic evaluation. Presented at the 16th World Congress on Ergonomics IEA2006 July 10-14 2006, Maastricht the Netherlands.