Nätverksträff inom ergonomi

Datum: 
tis, 2018-01-16

Arbets- och miljömedicin anordnar årligen en nätverksträff inom ergonomi.
Nästa träff sker i samarbete med högskolan i Gävle och Gävle Dala företagshälsa

Temat kommer att vara
”Praktiknära forskning och forskningsnära praktik inom ergonomi”

Anmälan, klicka här
 

 

Program/schema: Kommer inom kort

Plats: Högskolan i Gävle, (föreläsningssal meddelas senare)