Luftföroreningars bidrag till ohälsa i region Uppsala - Vad göra?

Datum: 
fre, 2018-12-07

Kl 10.00-16.00

Luftföroreningar från trafik, industrier och vedeldning bidrar till hjärtkärlsjukdom och luftvägssjukdomar.

  • Vilka är utsläppskällorna i region Uppsala?
  • Hur många sjukdomsfall skulle kunna förebyggas med minskade luftföroreningar?
  • Hur arbetar region Uppsala för att förbättra luftmiljön?

Föreläsare:

Bertil Forsberg, professor, Umeå universitet
Forskare i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, extremt väder och klimatförändring samt metoder för hälsokonsekvensanalyser. Har expertuppdrag för svenska och internationella organ.

Christer Johansson, professor, Stockholms universitet och SLB-analys
Forskar på luftföroreningar gällande bla modellering av spridning och stadsplanering med fokus på luftkvalitet. SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm som ansvarar för övervakningen av luftmiljön och driver ett regionalt system för luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. SLB-analys deltar i en rad forskningsprojekt kring luftföroreningarnas påverkan på vår hälsa och åtgärder för att förbättra luftkvaliteten.

Erik Melén, barnallergolog, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet i Stockholm. Forskar på miljöfaktorers och genetikens roll för utveckling av luftvägssjukdomar och allergi hos barn. Projektledare för den svenska BAMSE-studien och uppföljningen i TRIBAL. Har bla belönats med startanslag från det europeiska forskningsrådet (ERC) samt Prins Daniels forskningsanslag 2015.

Marta Fallgren, chef Miljö- och kemienheten Region Uppsala

 

Anmälan

Sista dag för anmälan 29 november 2018. Maxantal platser 50 st.

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
 

Målgrupp
Miljöinspektörer, miljöombud
 

Kostnad
300 kr exkl moms

Hitta hit

Kontaktperson

Emma Jansson, emma.jansson@akademiska.se