Kursen Miljötoxikologi bästa valbara kurs HT 2016

2017-05-15

Kursen i Miljötoxikologi med docent Monica Lind som kursledare valdes HT 2016 för andra gången till bästa valbara kurs (förra gången HT 2012) av studenterna på Läkarprogrammet (se bild 1 för prisutdelningen av Medicinska studierådets (MSR, http://studieradet.se) representanter). Kursen fick dessutom mest poäng av alla kurser på Läkarprogrammet (se bild 2 för resultaten av KursKurt, http://studieradet.se/verksamhet/kurskurt/.)

Prisutdelning bästa valbara kurs

klickbar bild

(klickbara bilder)